Baten & Lasten

De staat van baten en lasten over de boekjaren:

Baten                                                    2016  2015    Lasten                                                2016     2015

Prijzengeld Lions zeilcup                               250    Afdracht KWF Loop voor Hoop                     742
Opbrengsten KWF Loop voor Hoop           790    Huur suikerspinmachine LvH                         60
Wijnactie Kinderfeestje geven       517                  Sponsoring Kinderfeestje geven 501                 Rente                                                          36          48    Beheerkosten                                     127         133
Nadelig saldo                                          75                   Batig saldo                                                           153
Totale baten                                        628  1.088   Totale lasten                                     628     1.088