Balans

De balans per 31 december 2016

Activa             31-12-2016  31-12-2015  Passiva            31-12-2016  31-12-2015

Debiteuren                       0                  250  Eigen kapitaal          4.352              4.427
Liq. middelen         4.352              4.177   Af te dragen

Totaal activa           4.352              4.427   Totaal passiva         4.352               4.427