Financiën

Een financiële verantwoording, inzicht in de financiën.

De financiële verantwoording is uitgewerkt onder de volgende sub menu’s: balans, baten en lasten en toelichting.