Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en vertegenwoordigd de stichting. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden.

Het bestuur bestaat uit:
H.C.J. van der Mijle, voorzitter
A.J.T.M. Vester, secretaris/penningmeester
J.H. Haandrikman, bestuurslid

Het beloningsbeleid
De stichting heeft geen mensen in dienst en werkt alleen met vrijwilligers die geheel kosteloos diensten aan stichting beschikbaar stellen of werkzaamheden uitvoeren.
Ook de bestuurders krijgen geen beloning in welke vorm dan ook.