Beleidsplan

Motto: Goede Doelen Dichtbij

In en om Drachten hebben te veel mensen het onnodig moeilijk. Daarom vindt  Livius dat goede doelen dichtbij mogen zijn. Met kleinschalige en lokale projecten geeft Livius mensen een steuntje in de rug.

Om de doelstellingen van Livius vorm te geven maken we gebruik van een aantal vormen:

  •  Financiële ondersteuning. De stichting zorgt dat er door het opzetten van activiteiten geld in gezameld wordt dat gebruikt wordt voor het goede doel.
  •  Ook spontane donaties zien wij graag tegemoet, zodat wij dan kunnen zorgen dat deze bij het goede doel terecht komen.
  •  Binnen de stichting en in de relatiesfeer van de stichting zijn experts aanwezig die kennis hebben over een breed spectrum aan onderwerpen of vak disciplines. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van financiën, organisatie of juist de creatieve inbreng. Met die expertise, die om niet ter beschikking gesteld wordt, kan worden geholpen goede doelen en projecten vorm te geven en of op te zetten. Een voorbeeld hiervan is “Stichting Kinderfeestje geven”, een stichting die het mogelijk maakt om voor kinderen waarvan de ouders het niet kunnen betalen toch een verjaardagsfeestje te kunnen geven.
  • Een andere vorm die wij inzetten is door fysiek te ondersteunen. Zoals met organiseren dat mensen anderen helpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door te helpen met schilderen, een tuin opruimen etc.
  • Natuurlijk zijn er ook combinaties van deze vorm die kunnen worden ingezet.
    De doelgroepen waar stichting Livius zich voor inzet zijn breed. Maar het betreft altijd de zwakkeren van de samenleving. Wij richten ons op de regio rondom en in de plaats Drachten.

Het werven van de financiële middelen is vooral door het opzetten en ontwikkelen van activiteiten in de omgeving. Dit gebeurt vooral met de service club Lions Livius. Maar ook in samenwerking met andere service clubs en vrijwilligers.

Ook wordt gebruik gemaakt van sponsoren die deels of geheel diensten of producten ter beschikking stellen waarvan de baten ten gunste van het goede doel kunnen worden ingezet.
Er wordt momenteel gewerkt aan het zoeken naar meerdere wegen om goede doelen en fondsen werving te combineren. Iedere suggestie en eventuele behoefte is natuurlijk ook van harte welkom.

Als laatste is het goed om te weten dat al uw giften voor de volle 100% ten goede komen aan deze projecten. Namens hen dank voor uw steun!